Depilacja metodą IPL - pierwszy zabieg – BaByliss-totallok.pl

Depilacja metodą IPL - pierwszy zabieg

08.03.2016

Rozpoczynasz swoją przygodę z depilacją metodą IPL? W takim razie przeczytaj jak krok po kroku, bezpiecznie i skutecznie, pozbyć się zbędnego owłosienia. 

Depilacji IPL nie należy przeprowadzać na skórze opalonej, o naturalnie ciemnej karnacji, podrażnionej lub posiadającej znamiona lub pieprzyki

Równie ważne, co sam zabieg, jest odpowiednie przygotowanie do niego. Pamiętaj, że depilacji IPL nie należy przeprowadzać na skórze opalonej, o naturalnie ciemnej karnacji, podrażnionej, czy też posiadającej znamiona lub pieprzyki. Jeżeli masz tatuaże, nie powinnaś depilować miejsc, na których się znajdują. Konieczne jest także zachowanie odpowiedniego odstępu czasowego od ostatniego opalania.Jeżeli w ostatnim czasie wystawiałaś swoje ciało na długotrwałe działanie promieni słonecznych, powinnaś odczekać z zabiegiem, aż upłyną 4 tygodnie. Po tym czasie możesz powrócić do planowanej sesji. Tej metody depilacji nie powinny stosować  kobiety w ciąży.

Jak przygotować się do pierwszego zabiegu?

Przed pierwszymi zabiegami musisz pamiętać o wcześniejszym ogoleniu maszynką wybranej partii ciała (dwa dni przed zabiegiem). Jest to konieczne jedynie przy pierwszych czterech, bądź pięciu sesjach – później skóra będzie już wystarczająco gładka bez golenia. Nie powinnaś natomiast poddawać wybranego obszaru depilacji woskiem, ani depilacji przy użyciu elektronicznego depilatora. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do zabiegu, zadbaj o to, by Twoja skóra była czysta i sucha. Jeżeli posiadasz na niej resztki kremu lub dezodorantu, usuń je starannie i osusz raz jeszcze. Powinnaś także zakryć wszystkie znamiona, tak by nie były one narażone na działanie impulsów świetlnych. Wystarczy, że użyjesz do tego małego plasterka.

Czas na depilację!

Depilatory BaByliss Homelight wyposażone są w 5 poziomów intensywności błysku. Wybór odpowiedniego z nich zależy od Twojej karnacji i rodzaju owłosienia.

Intensywność błysku zależy od Twojej karnacji i rodzaju owłosienia

Najprostszym sposobem na określenie wskazanej dla Ciebie intensywności, jest skorzystanie z dostępnej na smartphony aplikacji Homelight Connected. Przy jej pierwszym użyciu zostaniesz poproszona o odpowiedzenie na kilka prostych pytań. Na podstawie udzielonych odpowiedzi, aplikacja wskaże odpowiedni dla Ciebie poziom natężenia światła. Jeżeli jednak nie chcesz korzystać z aplikacji, porównaj odcień wybranego obszaru skóry z tabelą fototypów znajdującą się na opakowaniu oraz w dołączonej do produktu instrukcji.

Agnieszka Cegielska podczas zabiegu depilatorem BaByliss Homelight G946E

Po ustawieniu odpowiedniego poziomu intensywności pozostaje Ci już tylko przeprowadzenie samego zabiegu.

System ochrony oczu gwarantuje bezpieczeństwo podczas depilacji

Depilatory BaByliss Homelight wyposażone są w system ochrony oczu, co oznacza to, że impuls świetlny emitowany jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy urządzenie idealnie przylega do ciała. Pamiętaj jednak o tym, by w momencie błysku, nie spoglądać na depilowany obszar ciała. Wystarczy, że przymkniesz powieki albo odwrócisz wzrok w inne miejsce. Żeby usunąć niechciane włoski, przyłóż depilator BaByliss Homelight do ciała pod kątem 90 stopni. Naciskaj przycisk uruchamiający urządzenie i przesuwaj nim po skórze. Pamiętaj, by depilator przylegał idealnie do Twojego ciała – tylko wtedy zostanie wyemitowany błysk świetlny. Ze względów bezpieczeństwa, nie poddawaj zabiegowi dwukrotnie tego samego miejsca.

Depilatory BaByliss Homelight G946E i G935E

Tryb GLISS dla szybszej depilacji większych partii ciała

Jeżeli decydujesz się na depilację większych obszarów ciała, takich jak nogi, czy ręce, skorzystaj z trybu GLISS. Dzięki niemu impulsy światła emitowane będą automatycznie w równych odstępach 36 błysków na minutę. To prawdziwe ułatwienie, dzięki któremu nie musisz samodzielnie wciskać przycisku co kilka sekund. Trzymając przycisk powoli przesuwaj depilator BaByliss Homelight po swojej skórze, bez przerwy i bez odrywania go od ciała.

Czas depilacji

Cały zabieg powinien zająć Ci jedynie kilka minut! W zależności od obszaru poddawanego depilacji, czas ten waha się od 1 (pachy), przez 2 (bikini), do 10 minut (nogi). Po przeprowadzeniu sesji pamiętaj o zapisaniu jej daty w aplikacji. Dzięki temu w Homelight Connected w każdej chwili będziesz mogła sprawdzić informacje dotyczące przebytych sesji, a aplikacja sama przypomni Ci o kolejnym, nadchodzącym zabiegu


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

ADMINISTRATOR

DANE PRZETWARZANE BĘDĄ PRZEZ GRUPA BUKKO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WPISANĄ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, POD NUMEREM KRS: 0000774562, NIP: 5213857106, REGON: 382568428, Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. BUKOWIŃSKIEJ 22 LOK. 12B (KOD: 02-703), ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: [email protected]

CEL i ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane przetwarzane będą w celu:

- prawidłowego korzystania przez Użytkownika z usług elektronicznych świadczonych w ramach strony www.babyliss-totallook.pl (dalej: Serwis),

- zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, m.in. w celu zachowania dotychczasowych ustawień, przechowywania wpisanych przez Użytkownika informacji oraz dostarczania anonimowych informacji do aplikacji osób trzecich.

Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu Administrator przetwarza dane Użytkownika takie jak: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.

W trakcie korzystania z Serwisu za pomocą urządzeń mobilnych przetwarzaniu mogą podlegać nadto dane takie jak: pewne informacje o telefonie komórkowym lub tablecie, w tym identyfikator urządzenia mobilnego (Device ID), identyfikator użytkownika (User ID), typ i wersja programu operacyjnego, itp.

Dane przetwarzane będą nadto – po wyrażeniu odrębnej zgody przez Użytkownika – w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych wysyłanych przez Administratora w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób, w szczególności BaByliss Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Puławskiej 405, 02-801 Warszawa, NIP: 108-00-03-862, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gosp. pod nr KRS: 0000296920, REGON: 141236199 (dalej: BaByliss Polska). W przypadku powyższym przetwarzaniu podlega – poza w/w danymi -także adres poczty elektronicznej Użytkownika.

ODBIORCYDANYCH

Dane będą mogły być udostępniane BaByliss Polska, a także podmiotom, którym Administrator lub BaByliss Polska zleci wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych dane Użytkownika mogą zostać zapisane w bazie systemu mailingowego  osoby trzeciej i mogą być przechowywane na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane przez czas nieokreślony, tj. przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba że Użytkownik wcześniej cofnie zgodę.

Użytkownik jest uprawniony do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Użytkownik ma nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

Użytkownik jest także uprawniony do wniesienia skargi na niezgodnie z prawem przetwarzanie danych - do organu nadzorczego.

COOKIES,INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA ORAZ POZOSTAŁE INFORMACJE

Administrator używa plików cookies, tj. informacji zapisywanych przez Serwis na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu z tego komputera. Administrator może umieścić cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy Serwisem a współpracującymi z nim serwisami internetowymi.

Z uwagi na okres przechowywania w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: session cookies -  pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz persistent cookies - pliki przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ponadto Administrator uprawniony jest do korzystania w ramach Serwisu z plików cookies umożliwiających korzystanie z poszczególnych usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniających; plików cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa; plików cookies, umożliwiających zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu.

W celu świadczenia przez Administratora usług oraz ich ulepszania i analizy, posługuje się on usługami i narzędziami innych podmiotów:

· Google Analytics. W Serwisie używane są narzędzia Google Analitycs dostarczane przez Google Inc. z siedzibą w USA (dalej: Google) – usługa analityczna, wykonywana przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu dostępne są pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. Serwis stosuje anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Google wykorzystuje pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Użytkownika z usług Administratora, tworzenia raportów o ich funkcjonalności, a także w celu świadczenia dodatkowych usług na rzecz Administratora związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Dane przekazywane do Google posłużyć mogą nadto do: uzyskania raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google; uzyskania raportów danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics; zintegrowania usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam.

· NapoleonCat. W Serwisie używane są narzędzia NapoleonCat dostarczane przez Napoleon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Lucjana Rydla 52A, 01-850 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000470410. Informacje na temat wykorzystania danych Użytkownika Serwisu w tym narzędziu dostępne są pod adresem https://napoleoncat.com/.

· SentiOne. W Serwisie używane są narzędzia SentiOne dostarczane przez SentiOne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000400624, NIP: 5252520285, REGON: 145863272. Informacje na temat wykorzystania danych Użytkownika Serwisu w tym narzędziu dostępne są pod adresem http://cdn.sentione.com/marketing/polityka-prywatnosci-pl.pdf.

· Brand 24. W Serwisie używane są narzędzia Brand24 dostarczane przez Brand 24spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres ul. Strzegomska 138; 54-429 Wrocław) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000395367, posiadającą NIP: 525-251-54-79 oraz numer identyfikacyjny REGON: 144886667. Informacje na temat wykorzystania danych Użytkownika Serwisu w tym narzędziu dostępne są pod adresem https://brand24.pl/regulamin/.

Administrator uprawniony jest do powierzenia przetwarzania danych Użytkownika wszystkim powyższym podmiotom w celu: zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania; zachowania dotychczasowych ustawień, przechowywania wpisanych przez Użytkownika informacji oraz dostarczania anonimowych informacji do aplikacji osób trzecich; marketingu bezpośredniego, marketingu behawioralnego online.

Administrator stosuje także tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Instagram i Twitter. Przy korzystaniu z tych wtyczek społecznościowych  dane osobowe mogą zostać pobrane przez te portale społecznościowe. Serwis społecznościowy nawiąże bezpośrednie połączenie z wyszukiwarką, przez co otrzyma m.in. informacje, że Użytkownik odwiedził Administratora z danego adresu IP lub ID urządzenia. Administrator jednak nie odpowiada za rzeczywisty zakres pobieranych i przekazywanych danych przez serwis społecznościowy.