Jak używać depilatora IPL? – BaByliss-totallok.pl

Jak używać depilatora IPL?

08.12.2015

Zanim użyjemy depilatora IPL po raz pierwszy, w naszej głowie rodzi się szereg pytań dotyczących tej metody depilacji. Poniższy artykuł jest odpowiedzią na najczęściej pojawiające się pytania.

Jak rozpoznać czy skóra nadaje się do zastosowania depilatora Homelight marki BaByliss?

Depilator Homelight marki BaByliss jest skuteczny jeśli posiadamy kolor skóry w jasnym, beżowym, śniadym lub ciemnym kolorze. Pożądanych efektów depilacji nie uzyskamy wykonując zabieg na skórze czarnego koloru. Depilatorami Homelight możemy depilować włosy od koloru jasnego do ciemnobrązowego. Depilacja jest również skuteczna w przypadku osób, które posiadają owłosienie w kolorze rudym.

Jeśli ocenimy już fototyp naszej skóry (rodzaj skóry według Fitzpatricka) możemy dopasować do niego intensywność zabiegu (od najniższej – 1, do najwyższej – 5). Intensywność oznacza intensywność pulsującego światła emitowanego w kierunku skóry podczas zabiegu.

Zabieg nie nadaje się w przypadku ciemniejszego kolory skóry. Depilacja nie sprawdzi się u osób, które posiadają owłosienie w kolorze białym, będzie również mniej skuteczna, jeśli posiada się bardzo jasne włosy.

Na jakie partie ciała można zastosować depilator Homelight?

Depilator Homelight jest najczęściej stosowany do usuwania owłosienia z nóg, pach, ramion i okolic bikini. Może być również używany przy zabiegach na twarz, ale tylko w okolicach nad górną wargą. Zabrania się stosowania depilatora blisko oczu.

Czy zabieg z użyciem depilatora Homelight wiąże się z bólem?

Jeśli prawidłowo używamy depilatora Homelight, podczas zabiegu możemy odczuć jedynie niewielkie ciepło, które wytwarza się podczas emitowania impulsów. Jeśli  osoba, która poddaje się zabiegowi depilacji ma ciemniejsze i grubsze owłosienie, musi zastosować większą intensywność pulsującego światła. W takim przypadku, można odczuwać lekki dyskomfort na początku depilacji.  To wrażenie jednak staje się coraz słabsze, a finalnie mija całkowicie pod koniec sesji.

Ze względu na wygodę i bezpieczeństwo, depilator Homelight posiada 5 poziomów regulacji intensywności impulsów. Umożliwia to dostosowanie intensywności emitowanych impulsów do typu skóry, którą się posiada i do indywidulanej wrażliwości.

Kiedy można się spodziewać pierwszych efektów po zastosowaniu depilatora Homelight marki BaByliss?

Skuteczność tej metody i zobaczenie efektów epilacji wymaga czasu. Jest to cecha metod foto epilacji. Pierwsze efekty pojawiają się po 3-4 sesjach, utrzymują się natomiast zdecydowanie dłużej. Niekiedy można odnosić wrażenie, że po zabiegu nie zaszły jakiekolwiek zmiany. Po sesji włosy mogą niekiedy dalej rosnąć, ale po 2 tygodniach, większość z nich po prostu wypada. Żeby uzyskać pożądane efekty, należy wykonać kilka sesji.

Dlaczego włosy wyrastają ponownie w miejscu, w którym były depilowane w zeszłym tygodniu?

Ma to związek z przebiegiem procesu, który nazywany jest “wyrzutem”. Włosy odrastają, ale są tak słabe, że wypadają w naturalny sposób. Nie radzimy ich wyrywać. Niektóre włosy mogły nie być poddane działaniu depilatora Homelight, ponieważ znajdowały się w fazie spoczynku. Będą one usunięte podczas kolejnej sesji.

Czy długotrwałe korzystanie z depilatora Homelight jest niebezpieczne dla skóry?

Zastosowanie pulsującego światła w medycynie estetycznej zostało dobrze udokumentowane w trakcie przeszło 20-letniej praktyki związanej z tego typu zabiegami. Zarówno w literaturze medycznej, jak i instytucjach medycznych nie pojawiają się żadne wzmianki o jakichkolwiek skutkach ubocznych lub urazach związanych z długotrwałym wykorzystywaniem technologii pulsującego światła. Zabiegi depilacji z użyciem depilatora Homelight są bezpieczne dla skóry.

Jak długo trzeba odczekać przed użyciem depilatora Homelight w przypadku skóry podrażnionej promieniowaniem słonecznym?

Należy unikać ekspozycji na słońce przed i po zabiegu, niezależnie od tego, który obszar ciała był depilowany za pomocą depilatora Homelight. Najlepiej jest jeśli odczekamy 4 tygodnie przed skorzystaniem z depilatora Homelight w przypadku, gdy doszło do ekspozycji na promienie słoneczne bez odpowiedniej ochrony.

Jak należy się przygotować do depilacji za pomocą depilatora Homelight?

Przed każdą depilacjąnależy unikać opalania przez przynajmniej 4 tygodnie, skóra musi być dokładnie umyta wodą i mydłem, a także ogolona.

Czy  usuwać włosy przed i po zabiegach?

Nie, przed zabiegiem, w trakcie lub po zabiegu, nie ma takiej konieczności. Włosy będą wypadać stopniowo, w sposób naturalny. Etap ten może potrwać do 2 tygodni.

Czy mężczyźni mogą również korzystać z depilatora Homelight?

Tak, depilator Homelight nadaje się również do użycia przez mężczyzn. Należy jednak pamiętać, że męskie owłosienie, zwłaszcza na klatce piersiowej, będzie wymagało więcej sesji, aby uzyskać pożądane efekty. Depilator Homelight nie nadaje się natomiast do stosowania na brodę.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

ADMINISTRATOR

DANE PRZETWARZANE BĘDĄ PRZEZ GRUPA BUKKO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WPISANĄ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, POD NUMEREM KRS: 0000774562, NIP: 5213857106, REGON: 382568428, Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. BUKOWIŃSKIEJ 22 LOK. 12B (KOD: 02-703), ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: [email protected]

CEL i ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane przetwarzane będą w celu:

- prawidłowego korzystania przez Użytkownika z usług elektronicznych świadczonych w ramach strony www.babyliss-totallook.pl (dalej: Serwis),

- zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, m.in. w celu zachowania dotychczasowych ustawień, przechowywania wpisanych przez Użytkownika informacji oraz dostarczania anonimowych informacji do aplikacji osób trzecich.

Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu Administrator przetwarza dane Użytkownika takie jak: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.

W trakcie korzystania z Serwisu za pomocą urządzeń mobilnych przetwarzaniu mogą podlegać nadto dane takie jak: pewne informacje o telefonie komórkowym lub tablecie, w tym identyfikator urządzenia mobilnego (Device ID), identyfikator użytkownika (User ID), typ i wersja programu operacyjnego, itp.

Dane przetwarzane będą nadto – po wyrażeniu odrębnej zgody przez Użytkownika – w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych wysyłanych przez Administratora w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób, w szczególności BaByliss Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Puławskiej 405, 02-801 Warszawa, NIP: 108-00-03-862, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gosp. pod nr KRS: 0000296920, REGON: 141236199 (dalej: BaByliss Polska). W przypadku powyższym przetwarzaniu podlega – poza w/w danymi -także adres poczty elektronicznej Użytkownika.

ODBIORCYDANYCH

Dane będą mogły być udostępniane BaByliss Polska, a także podmiotom, którym Administrator lub BaByliss Polska zleci wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych dane Użytkownika mogą zostać zapisane w bazie systemu mailingowego  osoby trzeciej i mogą być przechowywane na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane przez czas nieokreślony, tj. przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba że Użytkownik wcześniej cofnie zgodę.

Użytkownik jest uprawniony do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Użytkownik ma nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

Użytkownik jest także uprawniony do wniesienia skargi na niezgodnie z prawem przetwarzanie danych - do organu nadzorczego.

COOKIES,INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA ORAZ POZOSTAŁE INFORMACJE

Administrator używa plików cookies, tj. informacji zapisywanych przez Serwis na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu z tego komputera. Administrator może umieścić cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy Serwisem a współpracującymi z nim serwisami internetowymi.

Z uwagi na okres przechowywania w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: session cookies -  pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz persistent cookies - pliki przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ponadto Administrator uprawniony jest do korzystania w ramach Serwisu z plików cookies umożliwiających korzystanie z poszczególnych usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniających; plików cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa; plików cookies, umożliwiających zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu.

W celu świadczenia przez Administratora usług oraz ich ulepszania i analizy, posługuje się on usługami i narzędziami innych podmiotów:

· Google Analytics. W Serwisie używane są narzędzia Google Analitycs dostarczane przez Google Inc. z siedzibą w USA (dalej: Google) – usługa analityczna, wykonywana przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu dostępne są pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. Serwis stosuje anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Google wykorzystuje pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Użytkownika z usług Administratora, tworzenia raportów o ich funkcjonalności, a także w celu świadczenia dodatkowych usług na rzecz Administratora związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Dane przekazywane do Google posłużyć mogą nadto do: uzyskania raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google; uzyskania raportów danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics; zintegrowania usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam.

· NapoleonCat. W Serwisie używane są narzędzia NapoleonCat dostarczane przez Napoleon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Lucjana Rydla 52A, 01-850 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000470410. Informacje na temat wykorzystania danych Użytkownika Serwisu w tym narzędziu dostępne są pod adresem https://napoleoncat.com/.

· SentiOne. W Serwisie używane są narzędzia SentiOne dostarczane przez SentiOne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000400624, NIP: 5252520285, REGON: 145863272. Informacje na temat wykorzystania danych Użytkownika Serwisu w tym narzędziu dostępne są pod adresem http://cdn.sentione.com/marketing/polityka-prywatnosci-pl.pdf.

· Brand 24. W Serwisie używane są narzędzia Brand24 dostarczane przez Brand 24spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres ul. Strzegomska 138; 54-429 Wrocław) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000395367, posiadającą NIP: 525-251-54-79 oraz numer identyfikacyjny REGON: 144886667. Informacje na temat wykorzystania danych Użytkownika Serwisu w tym narzędziu dostępne są pod adresem https://brand24.pl/regulamin/.

Administrator uprawniony jest do powierzenia przetwarzania danych Użytkownika wszystkim powyższym podmiotom w celu: zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania; zachowania dotychczasowych ustawień, przechowywania wpisanych przez Użytkownika informacji oraz dostarczania anonimowych informacji do aplikacji osób trzecich; marketingu bezpośredniego, marketingu behawioralnego online.

Administrator stosuje także tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Instagram i Twitter. Przy korzystaniu z tych wtyczek społecznościowych  dane osobowe mogą zostać pobrane przez te portale społecznościowe. Serwis społecznościowy nawiąże bezpośrednie połączenie z wyszukiwarką, przez co otrzyma m.in. informacje, że Użytkownik odwiedził Administratora z danego adresu IP lub ID urządzenia. Administrator jednak nie odpowiada za rzeczywisty zakres pobieranych i przekazywanych danych przez serwis społecznościowy.