Nasze dermokonsultantki czekają na Ciebie

W odpowiedzi na potrzeby swoich klientek, marka BaByliss Paris, chcąc jeszcze bardziej przybliżyć temat depilacji metodą IPL w domowych warunkach, przygotowała specjalny program dermokonsultacji. W sklepach czterech największych sieci RTV/AGD (Media Markt, Saturn, Media Expert i RTV Euro AGD), pojawiły się nasze specjalnie przeszkolone dermokonsultantki, które udzieliły odpowiedzi na pytania dotyczące depilacji przy użyciu technologii IPL.

Patrycja Hałaszuk

Jestem studentką farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Czas studiów wykorzystuje na samorealizacje i rozwój pasji - jestem koordynatorem ds. Edukacji Młodej Farmacji Kraków oraz przewodniczącą Botanicznego Koła Naukowego.
Zapraszam na dermokonsultacje w Krakowie.

Natalia Susłowska

Jestem studentką IV roku farmacji na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Lubię podejmować nowe wyzwania i uczyć się nowych rzeczy. Prywatnie zakochana w tańcu i w długich spacerach brzegiem morza.  W czasie projektu "Odkryj ciało na wiosnę" będę służyć dermokonsultacją w sklepach na terenie Trójmiasta. 

Violeta Rost

Jestem studentką IV roku farmacji na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. W wolnym czasie czytam książki, zwłaszcza polską fantastykę. Oprócz tego robię najlepsze naleśniki na świecie.
Z przyjemnością będę udzielać dermokonsultacji poświęconych depilacji metodą IPL na terenie Śląska (m.in. w Katowicach, Chorzowie, Zabrzu i Częstochowie).

Julia Masternak

Moją wielką pasją są góry i podróże. Interesuję się także tańcem oraz rysunkiem. Na co dzień jestem studentką analityki medycznej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Jako dermokonsultantka będę pracować głównie w Poznaniu, ale także w Zielonej Górze.

Klaudia Kowalik

Jestem studentką V-go roku farmacji. Na co dzień interesuję się zagadnieniami z obszaru kosmetologii oraz stylizacją paznokci.

Dermokonsultacje będę przeprowadzała w Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim, Radomiu, Kielcach oraz w Ostrowie.

Wiktoria Feret

Studentka V roku kierunku lekarskiego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Entuzjastka urozmaiconej, zdrowej kuchni i wszelkich form aktywności fizycznej jako punktu wyjścia w leczeniu chorób cywilizacyjnych.

Jako dermokonsultantka pracować będę na terenie Szczecina i Poznania.

Joanna Ulmer

Jestem studentką Farmacji na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Interesuję się zdrowym stylem życia i podróżami,  w wolnym czasie lubię biegać, jeździć na rowerze lub obejrzeć dobry film.
Będę udzielać dermokonsultacji na obszarze Wrocławia.

Katarzyna Krużyńska

Nazywam się Katarzyna Krużyńska, jestem studentką III roku Fizjoterapii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Interesuję się filmem, polityką oraz aktywnym spędzaniem wolnego czasu w przerwach od pracy. W najbliższych dniach, będę służyła pomocą jako dermokonsultantka BaByliss Homelight w Warszawie oraz Białymstoku.

Magdalena Matraszek

Jestem studentką ostatniego roku kierunku farmacja na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwerystetu Medycznego w Lublinie. W wolnym czasie pogłębiam swoją wiedzę na temat pielęgnacji i utrzymywania skóry w dobrej kondycji oraz staram się ją przekazywać innym. Dermokonsultacje z Babyliss Homelight przeprowadzać będę w Rzeszowie.

Michalina Zawierzyńska

Jestem studentką II roku farmacji na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Moją największą pasją jest taniec, tańczę od 4 roku życia; głównie hip-hop. Poza tym interesuję się sportem.

Będę pracować w Poznaniu i Pile.

Dołącz do świata
stylizacji babyliss paris

Zapisz się do

Newslettera!

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

ADMINISTRATOR

Dane przetwarzane będą przez BUZZ MEDIA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 000561649, NIP: 5213698694, REGON: 361706766, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22 lok. 12B (kod: 02-703), adres poczty elektronicznej: [email protected]

CEL i ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane przetwarzane będą w celu:

- prawidłowego korzystania przez Użytkownika z usług elektronicznych świadczonych w ramach strony www.babyliss-totallook.pl (dalej: Serwis),

- zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, m.in. w celu zachowania dotychczasowych ustawień, przechowywania wpisanych przez Użytkownika informacji oraz dostarczania anonimowych informacji do aplikacji osób trzecich.

Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu Administrator przetwarza dane Użytkownika takie jak: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.

W trakcie korzystania z Serwisu za pomocą urządzeń mobilnych przetwarzaniu mogą podlegać nadto dane takie jak: pewne informacje o telefonie komórkowym lub tablecie, w tym identyfikator urządzenia mobilnego (Device ID), identyfikator użytkownika (User ID), typ i wersja programu operacyjnego, itp.

Dane przetwarzane będą nadto – po wyrażeniu odrębnej zgody przez Użytkownika – w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych wysyłanych przez Administratora w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób, w szczególności BaByliss Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Puławskiej 405, 02-801 Warszawa, NIP: 108-00-03-862, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gosp. pod nr KRS: 0000296920, REGON: 141236199 (dalej: BaByliss Polska). W przypadku powyższym przetwarzaniu podlega – poza w/w danymi -także adres poczty elektronicznej Użytkownika.

ODBIORCY DANYCH

Dane będą mogły być udostępniane BaByliss Polska, a także podmiotom, którym Administrator  lub BaByliss Polska zleci wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych dane Użytkownika mogą zostać zapisane w bazie systemu mailingowego  osoby trzeciej i mogą być przechowywane na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane przez czas nieokreślony, tj. przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba że Użytkownik wcześniej cofnie zgodę.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik jest uprawniony do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Użytkownik ma nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

Użytkownik jest także uprawniony do wniesienia skargi na niezgodnie z prawem przetwarzanie danych - do organu nadzorczego.

COOKIES, INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA ORAZ POZOSTAŁE INFORMACJE

Administrator używa plików cookies, tj. informacji zapisywanych przez Serwis na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu z tego komputera. Administrator może umieścić cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy Serwisem a współpracującymi z nim serwisami internetowymi.

Z uwagi na okres przechowywania w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: session cookies -  pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz persistent cookies - pliki przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ponadto Administrator uprawniony jest do korzystania w ramach Serwisu z plików cookies umożliwiających korzystanie z poszczególnych usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniających; plików cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa; plików cookies, umożliwiających zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu.

W celu świadczenia przez Administratora usług oraz ich ulepszania i analizy, posługuje się on usługami i narzędziami innych podmiotów:

·  Google Analytics. W Serwisie używane są narzędzia Google Analitycs dostarczane przez Google Inc. z siedzibą w USA (dalej: Google) – usługa analityczna, wykonywana przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu dostępne są pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. Serwis stosuje anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Google wykorzystuje pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Użytkownika z usług Administratora, tworzenia raportów o ich funkcjonalności, a także w celu świadczenia dodatkowych usług na rzecz Administratora związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Dane przekazywane do Google posłużyć mogą nadto do: uzyskania raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google; uzyskania raportów danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics; zintegrowania usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam.

·  NapoleonCat. W Serwisie używane są narzędzia NapoleonCat dostarczane przez Napoleon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Lucjana Rydla 52A, 01-850 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000470410. Informacje na temat wykorzystania danych Użytkownika Serwisu w tym narzędziu dostępne są pod adresem https://napoleoncat.com/.

·  SentiOne.  W Serwisie używane są narzędzia SentiOne dostarczane przez SentiOne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000400624, NIP: 5252520285, REGON: 145863272. Informacje na temat wykorzystania danych Użytkownika Serwisu w tym narzędziu dostępne są pod adresem http://cdn.sentione.com/marketing/polityka-prywatnosci-pl.pdf.

·  Brand 24. W Serwisie używane są narzędzia Brand24 dostarczane przez Brand 24spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres ul. Strzegomska 138; 54-429 Wrocław) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000395367, posiadającą NIP: 525-251-54-79 oraz numer identyfikacyjny REGON: 144886667. Informacje na temat wykorzystania danych Użytkownika Serwisu w tym narzędziu dostępne są pod adresem https://brand24.pl/regulamin/.

Administrator uprawniony jest do powierzenia przetwarzania danych Użytkownika wszystkim powyższym podmiotom w celu: zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania; zachowania dotychczasowych ustawień, przechowywania wpisanych przez Użytkownika informacji oraz dostarczania anonimowych informacji do aplikacji osób trzecich; marketingu bezpośredniego, marketingu behawioralnego online.

Administrator stosuje także tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Instagram i Twitter. Przy korzystaniu z tych wtyczek społecznościowych  dane osobowe mogą zostać pobrane przez te portale społecznościowe. Serwis społecznościowy nawiąże bezpośrednie połączenie z wyszukiwarką, przez co otrzyma m.in. informacje, że Użytkownik odwiedził Administratora z danego adresu IP lub ID urządzenia. Administrator jednak nie odpowiada za rzeczywisty zakres pobieranych i przekazywanych danych przez serwis społecznościowy.