Polityka prywatności


  1. Podmiotem zarządzającym serwisem www.babyliss-totallook.pl jest Paweł Suchocki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Buzz Media Paweł Suchocki”, przy al. Wilanowska 81 lok. 24, 02-765 Warszawa, NIP 586-21-35-290, REGON: 220654731, dalej zwany "Administratorem". Administrator zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących odwiedzających serwis.
  2. Dane dotyczące użytkowników serwisu nie będą przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom trzecim.
  3. Dane przekazywane przez użytkowników serwisu będą wykorzystane jedynie w celu komunikacji.
  4. Niezależnie od danych osobowych podanych podczas komunikacji, właściciel serwisu może wykorzystać technologie pozwalające na zbieranie niektórych informacji technicznych, takich, jak adres IP uczestnika, typ przeglądarki internetowej oraz używany system operacyjny (patrz także pkt. 5)
  5. Serwis www.babyliss-totallook.pl zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies serwisu www.babyliss-totallook.pl.
  6. Administrator gromadzi statystyki odpowiedzialności serwisu babyliss-totallook.pl.
  7. Niniejsza polityka nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności o ochronie konsumentów i konkurencji. W razie sprzeczności postanowień polityki z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień polityki stosuje się te przepisy, a pozostała część polityki pozostaje w mocy.
  8. Dla korzystania z serwisu internetowego www.babyliss-totallook.pl wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz w przypadku części usług czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
  9. Użytkownik może także otrzymywać informację handlową dotyczącą działalności serwisu oraz informację o usługach i produktach BaByliss, po wyrażeniu odrębnej dobrowolnej zgody.

Dołącz do świata
stylizacji babyliss paris

Zapisz się do

Newslettera!